Gebelik ve Doğum Süreci Danışmanlığı

Gebelik ve Doğum danışmanlığı, anne adaylarına gerekli olan destek ve rehberliği sağlar. Anne adaylarının bütüncül olarak sağlıklı bir gebelik süreci geçirmeleri hem anne adayı hem de bebek açısından büyük önem taşır. Bütüncül anlamda sağlıklı olma hali fiziksel olduğu kadar zihinsel ve psikolojik olarak da sağlanmalıdır. Anne adayının doğuma ve doğum sonrası sürece hazır olmaları bu danışmanlık ve psikoeğitim süreçleri sayesinde sağlanabilir.

Gebelik Danışmanlığı Nedir?

Gebelik danışmanlığı anne ve bebek ruh sağlığı hakkında kapsamlı bir çalışmadır. Son yıllarda bebeğin anne karnında neler öğrendiği ve neleri kayıt ettiği araştırılan bir konudur. Anne adayının hamilelik döneminde psikolojik süreçleri takip edilir, yönlendirmeler sağlanır. Aynı zamanda babaya ve diğer aile üyelerine de destek sağlanır. Gebelik döneminde anne adayının kaygıları ve travmaları gün yüzüne çıkabilir. Bu sebeple danışmanlık istenebilir. Doğum sırasında ya da sonrasında anne adayının geçmiş dönemde yaşadığı travmaların tetiklenmemesi, bilinçaltında yatan korkuların ortaya çıkmasında daha kontrollü ilerlemek ve yeni kaygıların oluşmaması amaçlanır. Gebelik danışmanı gebe kişinin tüm sürecini takip eder ve hem gebe kişinin, hem baba adayının hem de diğer aile üyelerinin olumsuz deneyimlerden olabildiğince az etkilenmesi hedeflenir. Bu sayede danışan kişinin doğum sonrası depresyon ve hüzün sürecinin kısalması ya da etkilerinin azalması, lohusaya bakım veren diğer aile üyelerinin de çözüm odaklı olma konusunda beceri kazanmaları amaçlanır.

Gebelik ve Doğum Danışmanlığı Neleri Kapsar?

Gebelik ve doğum danışmanlığı; anne adayının, babanın ve diğer aile üyelerinin bilişsel ve psikolojik açıdan desteklenmesini sağlar. Bu danışmanlık sürecinin ilgilendiği konular şu şekildedir:

 • Hamile kalmadan önce süreçten beklentiler ve sürece hazırlık,
 • Hamile kaldıktan sonra doğuma hazırlık,
 • Hamilelik ve doğum hakkındaki inançlar/yanlış inançlar ve beklentiler,
 • Anne baba olma konusunda kaygılar,
 • Hamilelik sürecinde aile içi sorunların neden olduğu kaygılar,
 • Anne adayının doğuma ve gebelik sürecine dair ailesinden ve çevresinden beklentisi, sürece dair algısı,
 • Anne ve baba adayının ebeveynliğe bakış açıları ve birbiriyle ilişkisi konularında çalışılmaktadır.

Doğuma hazırlık süreci hem fiziksel hem de ruhsal olarak büyük önem taşır. Bu dönemdeki sorunlar bebeğin doğumundan sonra da devam edebileceği ve kalıcı hali gelebileceği için hem gebelik ve doğum hakkında çalışmak hem de yeni ebeveynlik rolleri hakkında danışmanlık almak önem taşır.

Gebelik Öncesi Danışmanın Avantajları Nelerdir?

Gebelik öncesinde danışmanın gebelik öncesi, gebelik ve gebelik sonrası sürece avantajı oldukça fazladır. Daha sağlıklı zihinler bu süreçlerin daha iyi yönetilmesini sağlamaktadır. Duygusal ve fiziksel ihtiyaçların ne olduğu saptanarak buna göre ilerleme ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşım sağlanır. Hamilelik ve bebek sahibi olma düşüncesi kişiyi olduğundan daha farklı düşünmesine neden olabilir. Bu durum kişiyi daha fazla strese sokarak bu sürecin daha zor geçmesine neden olabilir. Danışmanlık sayesinde duygu değişiklikleri ile başa çıkmak kolaylaşabilir. Çiftler arasındaki ilişki önemli bir etkendir. Özellikle böyle hassas bir dönemde çiftlerin birbirine destek olması ve iletişimlerini daha geliştirmeleri gerekir. Danışmanlık ile beklentiler daha kolay paylaşılabilir ve daha çözüm odaklı yaklaşılabilir. Ayrıca danışmanlık sayesinde stres yönetimi, ebeveyn olmaya hazırlık, iyimserlik, sorunları erkenden tanıma ile daha büyük sorunların önüne geçebilme imkanı sağlanır.

gebelik-oncesi-danismanin-avantajlari-nelerdir

gebelik-oncesi-danismanlik-amaclari

Gebelik Öncesi Danışmanlık Amaçları

Gebelik öncesi danışmanlık anne ve babanın bu dönemi daha sağlıklı, bilinçli ve hazırlıklı geçirmelerini amaçlar ve sağlıklı bir aile yapısını oluşmasını destekler. Gebelik öncesi danışmanlık amaçları şu şekilde sıralanabilir:

 • Anne ve baba adaylarının bu dönemde yaşanabilecek duygusal dalgalanmaları anlamalarına yardımcı olmak ve duygusal destek sunmak,
 • İlişki desteği sağlamak,
 • Gebelik öncesi dönemde yaşanabilecek stresi ve endişeyi yönetmeye yardımcı olmak,
 • Anne ve baba adaylarını ebeveynlik rollerine hazırlamak,
 • Anne ve baba adaylarına sağlıklı bir gebelik planlaması hakkında bilgi vermek,
 • Aile içi iletişimi geliştirmek, anne, baba, ve bebek arasındaki bağları güçlendirmek,
 • Potansiyel psikolojik, duygusal veya ilişki sorunlarını erken tanımlamak ve çözümlemek,
 • Anne ve baba olmanın getireceği sorumlulukları, değişiklikleri ve zorlukları daha iyi anlamalarına yardımcı olmak.

Gebelik Öncesi Danışmanlık Faydaları

Gebelik öncesi danışmanlık faydaları oldukça fazladır. Gebelik öncesi danışmanlık sayesinde anne ve baba adayının endişelerini gidermek kolaylaşır. Gebelik sürecindeki riskler nedir saptanarak gerekli tedavilere başlanır. Anne adayının fiziksel olarak neye ihtiyacı olduğunun belirlendiği gibi ruhsal ve duygusal olarak da neye ihtiyacı olduğunun belirlenmesi sağlanır. Anne adaylarının oldukça endişeli olabilir. Anne olunca hayatının değişmesi, sorumluluğun getirdiği stres ya da çevre etkisi nedeniyle anneliğe bakışına etkenler detaylıca üstüne düşülen konulardır. Gebelik öncesi danışmanlık sayesinde birçok sorunda çözüm yolu bulmak ve sürece dair gerçekçi beklentilere sahip olabilmek kolaylaşır.

Doğum Danışmanlığından Nasıl Faydalanılabilir?

Doğum danışmanlığı ebeveyn adaylarının gebelik öncesi, gebelik ve doğum süreçlerinde psikolojik destek almasını sağlar. Doğum danışmanlığında faydalanılabilecek alanlar şu şekildedir:

 • Ebeveynlikle ilgili duygu karmaşaları,
 • Vücutta oluşan değişikliklerin kişide yarattığı olumsuz duygular,
 • Doğuma anına dair korkular,
 • Anne baba olmaya yönelik kaygı ve korkular,
 • Hamilelik depresyonu,
 • Eşle olan iletişim,
 • Hamilelik sürecinde aile içi sorunlar,
 • Anne adayının orijin aile geçmişinden dolayı oluşan sürece dair algıları ve beklentileri